Kære Læser

Velkommen til min nye hjemmeside med det nye navn Individuel Næring og denne blog.

Mit gamle navn var Klinik for Individuel Ernæring.  Jeg ønskede at forenkle navnet og samtidig gøre det bredere og dybere. Dels var det et langt navn, dels kan ordet ”klinik” let opleves klinisk – sådan noget med sterile rum og mennesker i kitler. Det er der ikke noget galt med på rette tid og sted; det er bare ikke sådan, jeg synes, mit arbejde er.

Ernæring handler om mad – og det handler mit arbejde med mennesker forsat meget om. Ernæring kommer af at nære og er beslægtet med at underholde, redde, helbrede,  at komme sig, overleve, forenes med nogen!

Det er spændende, at det kan betyde at ”forenes med nogen”. Vi forenes jo med den mad, vi spiser, men vi forenes også med jorden og de planter og dyr, som har givet os maden. I kristen sammenhæng er dette meget nært knyttet til nadveren – og i den forstand er ethvert måltid en nadver – en forening med den skabende kraft, som er iboende alt.

Vi ernærer os ikke kun for at overleve, men for at blive de mennesker vi er, dvs. for at kunne udvikle os, at kunne tænke, føle og handle.

At blive dem vi er, hænger dog ikke kun sammen med mad. Vi opbygges og udvikler os jo også ud fra det, vi oplever og sanser, ud fra lys og varme, ud fra vores følelser og erfaringer – og ud fra vores samvær med andre individer.

Vi næres ved alt dette – eller desværre også nogen gange det modsatte, vi fortæres af traumer, stress osv.

Hvordan vi udvikler os som mennesker er vidt forskelligt fra det ene individ til det andet. Det jeg næres af, er ikke altid det, som andre mennesker næres af.

Vores opgave er at finde frem til dét, som nærer os hver især og bringer os videre. For at komme frem til det går vi ofte, som den grimme ælling i H.C. Andersens eventyr ”så gruelig meget igennem”. Det er vores livsvilkår.

Jeg har gennem mit arbejde som ernæringsterapeut set mange mennesker, som vitterlig er gået ”så grueligt meget igennem” – og alligevel har de stadig modet til at komme videre.

Jeg selv har også oplevet en del gennem mit 57-årige liv – og jeg ønsker at bruge det, jeg har og kan, til i samarbejde med mine klienter, kolleger og samarbejdspartnere at bringe verden videre i sin udvikling.

Individuel Næring skal ses i det lys.

Jeg vil fremover i denne blog skrive både om ernæringsterapeutiske emner og om filosofiske og eksistentielle emner – eller i en kombination af begge.

Jeg håber, I fremover vil læse med og jeg modtager gerne kommentarer og bidrag.

Kirsten Skjerbæk

0 comments on “Kære LæserAdd yours →

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *