Den medicinske seer – et spirituelt quick fix?

Der er kommet en ny bog på markedet. Den er skrevet af Anthony William, ”Den medicinske seer”. Han har, siden han var fire år gammel, levet med en ånd, der taler til ham i hans ene øre. Han har ingen frihed i forhold til denne ånd. Den taler til ham uanset, om han vil det eller ej. Han har flere gange oplevet, at nu holder han ikke til det mere. Men han kan ikke bede ånden lade ham i fred. Den retter sig ikke efter det. Og ånden har fortalt ham, at andre i hans situation ville begå selvmord, for det er den eneste måde at slippe for ånden ved øret. Det er stærke sager. Anthony William har efter mange år givet efter og indset, at det er hans skæbne at have denne ånd i øret.

Ånden er der for at lære ham at helbrede. Han har gennem årene fået en uddannelse gennem ånden, for at ånden har ham som redskab til at skanne menneskers kroppe for at se, hvor de er syge. Anthony William har ikke nogen medicinsk uddannelse, kun åndens. Ånden har gode resultater. Det er endda sådan, at læger henviser deres patienter til Anthony William og ånden, når de selv ikke kan hjælpe patienten.

Alle er slået af åndens præcision.

Bogens grundlæggende tese er at vira, og måske nogle bakterier er årsagen til samtlige sygdomme, vi kan få. Især fremhæves Epstein Barr virus, som han fortæller har over 60 varianter, og i et vist omfang også herpesvirus, der tilsvarende findes i 31 varianter. I et senere kapitel kommer William dog også ind på forurening med giftstoffer, som en årsag til sygdom.

Kuren er grundlæggende den samme for alle lidelser. Williams kur er plantebaseret – en grundig udrensning med friske og uforarbejdede, økologiske grøntsager og frugter og derefter en kost, som stadig væsentligst er plantebaseret, samt mælke- og glutenfri. Det ligner en del af vejen ernæringsterapeuters tilgang. Så der er absolut inspiration at hente.

Det, der især forstyrrer mig er Williams bastante tilgang: Undertitlen til bogen er ”Sandheden om sygdom og hvordan du helbreder sig selv” eller med andre ord: ’Hvis du bare lytter til rådene i denne bog, så bliver du rask’. Jeg synes, det er lige lovlig flot! Det vil så betyde, at hvis jeg ikke bliver rask, så har jeg ikke gjort det helt, som der stod…

Williams sandhed er at alle dårligdomme kommer udefra. Sygdom har i udgangspunktet ikke noget med dig at gøre. Du har ikke fortjent af være syg. Nej, selvfølgelig har ingen fortjent at blive syge. Og selvfølgelig er det, som William refererer, betænkeligt med alle mulige alternative tilgange, der mener, at sygdom er noget, du selv har tiltrukket gennem negative tanker osv. Men det er samtidig en forenkling at gøre alle lidelser til noget ydre. Det er også en forenkling at gøre det hele til et spørgsmål om udrensning og vegetarisk kost. Ja tænk, at det siges af en ernæringsterapeut! Jeg er overbevist om at kostens indflydelse er stor, og at rigtig meget kan ændres gennem ernæringsterapi, som inkluderer det meste at det, William omtaler. Men virkeligheden er mere kompliceret end som så.

Det fine ved ernæringsterapi er, at der er tale om terapi. Det indbefatter en forståelse af mennesket som et kropsligt, psykisk og spirituelt væsen – og at det er nødvendigt, at komme hele vejen rundt, især når det drejer som om kronisk syge mennesker. Nogle af disse ville f.eks. ikke kunne tåle at begynde dagen med friskpresset bladsellerijuice, selv om det kunne være gavnligt. Det vil også være nødvendigt at arbejde med både deres psykiske aspekter af sygdommen og inddrage deres spirituelle potentiale.

Det er vigtigt at se, at et sygdomsforløb kan være vejen til udvikling og indre vækst. Med andre ord så er menneskets frihed, selvberoenhed og egne udviklingsmuligheder altafgørende, set fra min synsvinkel. Men der er i bogen intet blik for menneskets egne indre udfordringer og personlige udviklingsvej.

At følge min egen ånd er nu engang, især i det lange løb, mere helbredende og forvandlende end blindt at adlyde en udefrakommende!

Anthony William: Den medicinske seer – Sandheden om sygdom og hvordan du helbreder dig selv, Det Blå Hus 2016.