Tarme – og samspillet mellem os og dem

Vores tarme er et meget centralt og omfattende organ. Det har i mange år været overset, måske fordi det er forbundet med den del af vores fordøjelse, som vi helst ikke vil tale om, nemlig vores afføring. Det er et tabubelagt emne, at tale om hvor tit vi går på toilettet og hvordan vores afføring ser ud, om vi har luft i maven og dårlig ånde… Det er synd, fordi tarmsystemet har så stor en berøringsflade med vores indre liv på den ene side og den verden vi omgiver os med på den anden side. Tarmen er på den måde et vindue mellem det ydre og det indre. Den er…
Fra Søndagsavisen d. 11.-13.12. 2015

Medicin virker ofte slet ikke

Der kan være mange grunde til at medicin ikke virker, men set fra en ernæringsterapeutisk synsvinkel er hovedgrunden, at det ikke er patienten, der er fokus på, men diagnosen og de til diagnosen koblede lægemidler. Det enkelte, individuelle menneske tabes af syne. Der er forskellige grunde til at forskellige mennesker udvikler ”den samme” sygdom. Og mange grunde til at medicinen virker på nogen, men ikke på andre. Når man kun fokuserer på sygdommen og ikke på mennesket, får man ikke fat i den kompleksitet, der ofte ligger til grund for et sygdomsforløb, især når det er blevet kronisk. Vi i vores tid og i vores del af verden er vi…

Mit logo

Mit logo har jeg dannet ud fra mine initialer KS og det gamle græske symbol for lægevidenskaben Æskulapstaven. Slangen er knyttet til lægeguden, fordi slangen ved at skifte ham genvandt sin ungdom. Lægeguden hedder på græsk Asklepios og på latin Aesculapius. I Asklepios-templerne var der hellige slanger, som helbredte de syge ved at slikke på dem. Desuden har staven en tydelig henvisning til biblen, idet en kobberslange på en stang ifølge 4. Mosebog 21,8 kunne redde israelitterne fra at dø af slangebid: ”Herren sagde til Moses: Lav en slange og sæt den på en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet.” Kilde Wikipedia…

Kære Læser

Velkommen til min nye hjemmeside med det nye navn Individuel Næring og denne blog. Mit gamle navn var Klinik for Individuel Ernæring.  Jeg ønskede at forenkle navnet og samtidig gøre det bredere og dybere. Dels var det et langt navn, dels kan ordet ”klinik” let opleves klinisk – sådan noget med sterile rum og mennesker i kitler. Det er der ikke noget galt med på rette tid og sted; det er bare ikke sådan, jeg synes, mit arbejde er. Ernæring handler om mad – og det handler mit arbejde med mennesker forsat meget om. Ernæring kommer af at nære og er beslægtet med at underholde, redde, helbrede,  at komme sig,…